اخبار
1398/9/17 یکشنبه
کارگاه آموزشی سامانه الکترونیکی تباصر بودجه برگزار شد
 قائم مقام معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی :در راستای اجرای تباصر بودجه سال 98 و عمل به تبصره 20 تباصر بودجه که شهرداری مکلف به ایجاد سامانه الکترونیکی پیگیری تباصر  گردیده بود از طریق سازمان فاوا و با پیگیری های ویژه ی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با رعایت صرفه جویی در هزینه و بهره گیری از ظرفیت سامانه
Pay web و توسعه بخشی آن، به این هدف نائل وطی دور روز کارگاه آموزشی در موسسه آموزشی رایانگان باحضور نمایندگان معاونت ها ، مدیریت های ستادی، سازمان ها و مناطق برگزار شد و در طی کارگاه آموزشی نحوه ورود اطلاعات هر یک از حوزه با جزئیات به کاربران ارائه و نهایتا در این مسئولین اصلی  پاسخگوئی و مسئولین اجرائی هر یک از تباصر بودجه و ارائه گزارش های دقیق و واقعی در سامانه مذکور مدیریت شهری را در اجرا اهداف آتی و برداشتن گامی موثر در جهت شفاف سازی یاری خواهد کرد.کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir