اخبار
1399/1/28 پنجشنبه
معارفه جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج
جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی معارفه شد.
 

مراسم معارفه ابراهیم خمسه به عنوان جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرج، با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و سایر مدیران حوزه برگزار شد.
 


 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir